Audition

Audition 

Mer än bara sångrösten


Att kunna sjunga är inte enda kravet för att komma med i East. När intagningarna sker via auditions, är intervjuerna också viktiga. Känsla, engagemang, förmåga att samarbeta och en genuin vilja att utvecklas är viktiga bedömningsgrunder när körens styrelse väljer in nya medlemmar.


Vi är en trestämmig kör med sopraner, altar och tenorer. Åldersgränsen för att komma med i kören är 18 år. Vi har obligatorisk närvaro. Det gäller våra rep en gång i veckan och två gudstjänster varje termin samt när vi har konserter och spelningar. Vi ställer krav på engagemang i körens verksamhet. Vi är indelade i arbetsgrupper och alla hjälper till att hålla körverksamheten igång. Vi ställer inga krav på trosuppfattning, men vi måste förstå och respektera innehållet i de texter vi sjunger.


Just nu söker vi inte aktivt nya sångare men håll utkick i våra sociala medier så får du reda på när det är dags för audition igen.